Kennisgevingen van Aansprakelijkheid / Dr. Elke de Klerk


Bekijk HET interview met Dr. Elke de Klerk!

Dit onthullende interview laat zien waarom de Kennisgevingen van Aansprakelijkheid (Notices of Liability) kunnen helpen om je vrijheid, leven en toekomst te beschermen.  

In dit schokkende interview onthult Dr. Elke de Klerk, oprichter van Artsen voor Waarheid en lid van de World Doctors Alliance, hoe misdadig het coronabeleid is van onze overheid. 

Volgens deze internationaal gerespecteerde arts is de hele pandemie een grootschalige medische fraude met opgeklopte cijfers. Elke griep, verkoudheid, kriebelhoest, hoofdpijn, koorts, longontsteking, astma, bacteriële longinfectie, en vele andere aandoeningen worden onterecht als COVID-19 geregistreerd. Huisarts de Klerk getuigt hoe ze geheime verzoeken van de overheid ontving, om voor stervende patiënten COVID-19 als doodsoorzaak op te geven. Praktisch elk overlijden wordt toegeschreven aan COVID-19, onder druk van de overheid.

Haar vele contacten in tal van ziekenhuizen en huisartsenposten hebben Dr. de Klerk geïnformeerd dat er geen sprake is van overvolle ziekenhuizen, en getuigen dat de cijfers door de overheidsinstanties systematisch gemanipuleerd worden.

Verder toont ze aan dat internationaal onderzoek bewijst dat de PCR test tot 94% valse positieven oplevert en bijgevolg volslagen onbetrouwbaar is. 

Op basis van deze volstrekt betekenisloze testresultaten worden vervolgens vernietigende lockdowns en verstikkende maatregelen opgelegd aan de hele bevolking. Bovendien wordt elk werkend medicijn voor COVID-19 onderdrukt, waardoor tienduizenden mensen nodeloos stierven, die gered hadden kunnen worden.

VERBODEN TE GENEZEN


Effectieve en veilige medicatie voor COVID-19, zoals hydroxychloroquine + zink, ivermectine, budesonide, vernevelde waterstofperoxide en chloordioxide zijn wereldwijd geweldig succesvol en hebben miljoenen mensenlevens gered. Onze overheid verbergt deze bewezen geneeswijzen echter voor de bevolking en verbied zelfs ze te gebruiken voor behandeling van COVID-19.

Elk medisch en wetenschappelijk geluid dat afwijkt van het verhaal dat media en overheid verspreiden, wordt gecensureerd. Videos, websites, social media accounts en zelfs gerenomeerde wetenschappelijke publicaties van gezaghebbende wetenschappers worden van internet gehaald, omdat ze een ander medisch geluid laten horen.

Een experimenteel vaccin - met tientallen levensbedreigende nevenwerkingen - wordt opgedrongen aan de hele bevolking, zonder iemand te informeren over de ernstige risico's die hieraan verbonden zijn.

Zie onderstaande afbeelding voor een overzicht van bekende nevenwerkingen van Covid-19 vaccines, volgens officiële data van het Amerikaanse FDA en CDC.

Hypnotiserende propaganda door de overheid veroorzaakt een staat van algemene paniek. Daarbij heeft de bevolking niet het minste benul van de realiteit, die stelselmatig voor hen verborgen wordt door de media.

De wetenschappelijk ongefundeerde en medisch onverantwoorde maatregelen vernietigen letterlijk miljoenen levens wereldwijd.

Ontelbare bedrijven gaan failliet door de lockdowns, er ontstaat een grootschalige sociale ontwrichting vanwege de onmenselijke mondmaskers en het gedwongen afstand houden van de medemensen. De bevolking wordt psychisch gefolterd door de aanhoudende stroom van media-hysterie, die het land in een voortdurende angstpsychose brengt. Talloze ouderen lijden onder ondraaglijke eenzaamheid omdat het verboden is hun geliefden te zien.

Het aantal zelfdodingen is drastisch toegenomen, evenals huiselijk geweld, kindermisbruik, en overmatige consumptie van alcohol en verdovende middelen, vanwege de onleefbare lockdowns en zware psychische druk die op de bevolking gelegd wordt. 

Bovendien worden fundamentele rechten en vrijheden van de mensheid geroofd, universele rechten van de mens worden geschonden, en vele nationale en internationale wetten worden schaamteloos overtreden. Dat alles wordt aggressief ondersteund door een mate van illegaal politiegeweld die onze landen nooit eerder gekend hebben. Iedereen die zich op een verstandige en geïnformeerde wijze verzet tegen deze plotselinge dictatuur, loopt het risico achter slot en grendel gezet te worden.

Vreedzame demonstraties van bezorgde burgers worden met paarden, stokken en waterkanonnen gewelddadig uit elkaar geslagen.

Bejaarden werden zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd, nadat militaire politie hen tot bloedens toe mishandelde, alleen maar omdat ze vredig meewandelden in een uiting van het normaal menselijk verlangen naar vrijheid. 

Quarantainecentra alias concentratiekampen worden opgericht in ons land, om iedereen op te sluiten die zogezegd 'positief' getest is, of die zich verzet tegen deze grootschalige misdaad. 

AANSPRAKELIJKHEID


Hoe kan een ongewapend volk zich verdedigen tegen deze ongehoorde criminaliteit van de overheid? Door gebruik te maken van een Kennisgeving van Aansprakelijkheid en Strafbaarheidstelling. Deze wettelijke documenten kun je op deze pagina downloaden. Ze werden samengesteld door artsen, advocaten en deurwaarders. 

Kennisgeving van Aansprakelijkheid
en Strafbaarstelling


kennisgeving aansprakelijkheid elke de klerk - notice of liability

Deze Kennisgevingen van Aansprakelijkheid (of in het Engels 'Notice of Liability') werden opgesteld door Dr. Elke de Klerk in samenwerking met advocatenkantoor 'Van Kessel Advocatuur'. Ze werden vervolgens nagekeken en op punt gesteld door een deurwaarder. 

Er staan twee soorten documenten tot je beschikking. Allereerst zijn er algemene documenten, in een Nederlandse en Belgische versie, waar je zelf de naam van de ambtenaar kunt invullen. Dat kun je eenvoudig doen in het Word document. Onderaan het document vul je vervolgens je eigen gegevens in. Als je geen ervaring hebt met Word, download dan het PDF bestand. Dat print je uit, je schrijft er met een pen de naam en functie van de ambtenaar op, en vult eveneens onderaan jouw gegevens in.

Deze kennisgevingen kun je sturen naar de leden
van de Eerste en Tweede Kamer, burgemeesters en schepenen, kortom iedereen binnen de overheid die meewerkt
aan deze criminaliteit.

Download onderstaand Word of PDF document.
Open het Word document en vul de aanhef en functie in van de ambtenaar die je aanschrijft. Wijzig de inhoud van de brief naar behoefte.
Of print het PDF bestand en vul met een pen de aanhef en functie in van de ambtenaar die je aanschrijft.
Voeg je eigen gegevens toe, als afzender.
Verstuur het document naar het correspondentie adres van de ambtenaar. Deze adressen zijn eenvoudig op internet te vinden. Zoek bijvoorbeeld naar 'Adres van Burgemeester van Arnhem'.

Download de documenten


Naast de algemene documenten zijn er ook Kennisgevingen van Aansprakelijkheid (Notice of Liability) gericht aan Mark Rutte (Minister President), Hugo de Jonge (Minister van Volksgezondheid) en Ferdinand Grapperhaus (Minister van Justitie). Bij deze hoef je geen aanhef in te vullen, maar je moet wel nog je eigen gegevens toevoegen in Word, of op de geprinte versie met de pen.

Op dit moment is Artsen voor Waarheid bezig met het opstellen van brieven die gericht kunnen worden aan bestuurders van scholen, ziekenhuizen, bonden, grote en middelgrote bedrijven, ... De toon en inhoud van deze brieven zal milder van aard zijn, meer bedoeld ter informatie doch ook zeker met een aansprakelijkheidstelling erin genoemd. Namelijk: "Bij deze bent u geïnformeerd. We gaan graag met u in gesprek om u te helpen uw beleid bij te stellen. Doet u dat niet dan bent u evengoed medeplichtig aan misdaden tegen de mensheid met alle daaraan verbonden consequenties."

TEKENEN VOOR ONTVANGST


Om rechtsgeldig te zijn, moet er getekend worden voor ontvangst van deze brief. Bezorg ze liefst via een deurwaarder, of op zijn minst aangetekend.

Internationale Tribunalen
Worden Voorbereid


Wereldwijd verzamelen vele duizenden artsen, wetenschappers en advocaten zich om internationale tribunalen voor te bereiden, waar de corrupte overheden als oorlogsmisdadigers berecht zullen worden, net zoals gebeurde in de historische Neurenberg Trials na de Tweede Wereldoorlog. De bewijzen voor de verregaande misdaden van politieke overheden, media en gezondheidsorgansiaties stapelen zich op, naarmate meer en meer deskundigen zich toewijden om alles uitvoerig te documenteren. 

Als je op de hoogte gehouden wilt worden van deze - en andere kritieke ontwikkelingen in deze spannende tijd - schrijf je dan in op de emails van StopWorldControl.com

Ik werk samen met vele internationaal leidinggevende artsen en advocaten, om de strijd tegen deze werelddictatuur te voeren. Je zult ook bemoedigende, hoopgevende berichten ontvangen, die je helpen om staande te blijven en hoopvol de toekomst tegemoet te zien. 

Vanzelfsprekend wordt je privacy beschermd.

Artsen en juristen, sluit u aan!


Artsen voor Waarheid roept alle professionals binnen de geneeskunde en tevens alle juristen in Nederland op zich aan te sluiten bij de stichting om gezamelijk en verenigd onze stem te kunnen laten horen om een halt toe te roepen aan het huidige oneigenlijke en schadelijke Corona beleid en om onze professionele autonomie, onze menselijke identiteit en onze soevereiniteit terug te eisen. Klik hier voor meer informatie. 

Help mensen wakker worden


Verspreid deze pagina naar al je contacten, want de uitvoerige medische en wetenschappelijke informatie in de Kennisgevingen kan de ogen openen van iedereen die ze leest met een eerlijk hart. De meerderheid van de bevolking is gehersenspoeld door de onophoudelijke stroom hypnotiserende misinformatie door de media (die betaald wordt door de overheid). Het is hoognodig dat ons volk ontdekt wat er werkelijk aan de hand is.

Om deze pagina te delen op andere social media of via email, kopieer en plak je deze url: www.stopworldcontrol.com/kennisgeving

Steun de Strijd voor Vrijheid


Deze pagina, video, documenten en de hele website StopWorldControl.com worden allemaal gratis ter beschikking gesteld, omdat ik bewogen ben voor ons land, ons volk en alle mensen die lijden door deze extreme misdaden. Strijden voor de vrijheid van Nederland, Belgie en de wereld is mijn full time bezigheid geworden.

Als je dit waardeert, en me wilt helpen met dit werk door te gaan, maak dan aub een gift over op IBAN:

NL87ABNA0514741910 tnv David Sorensen 

Hartelijk dank!

Samen verzekeren we een mooie toekomst voor onszelf, onze geliefden en het hele land. 

Lees ook deze belangrijke artikelen


>